Geschützt: Kreta: Hernissos, Heraklion, Knossos, Malia, Neapolis, Agios Nikolaos, Eloundra, Spinalonga, Gorty, Phaestos, Agia da Matala, Messara- Ebene, Lashitti-Ebene, Ida-Mountains, Dikti-Hoehle

Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.

"Geschützt: Kreta: Hernissos, Heraklion, Knossos, Malia, Neapolis, Agios Nikolaos, Eloundra, Spinalonga, Gorty, Phaestos, Agia da Matala, Messara- Ebene, Lashitti-Ebene, Ida-Mountains, Dikti-Hoehle" weiterlesen